Власні імена людей

ІОЛХНТА

запозичене: нім. lolanthe; з ісп. Vio-lanie, від лат. viola —фіалка. лана. найпоширсннш імена, їх походження та варіанти
Ещё