Власні імена людей

ЄВФРАСІЙ

гр.; еи — добре і phrazo — говорю (буквально: красномовний).
Ещё