Власні імена людей

АМОС

д.-євр.; ім'я 'Amos; 'amos — навантажений; той, що несе тягар. Амоско, Амисонько, Амосочко.
Ещё