Власні імена людей

АЛЬВІНА

запозичене: нім. Alwine; жін. до Alwin, що є скороч. варіантом імені Adalwm (двн. adal — шляхетний, благородний і wini — друг). Альвінонька, Альбіночка, Альвінка, Аля.
Ещё