Власні імена людей

АДЕЛАІДА

запозичене: фр. Adelaide; від нім. Adel-heid; двн. adal — шляхетний, благородний і двн. heit — порода, рід. Адиля, Адиль, Ада, Адя; ДЕ ЛЯ; ІДА. — Пам'ятаю Аделаїду Ксаверівну, ми якось на її уроці випустили голуба в класі (Є. Гупало).
Ещё