ІОЛХНТА

запозичене: нім. lolanthe; з ісп. Vio-lanie, від лат. viola —фіалка. лана. найпоширсннш імена, їх походження та варіанти

Власні імена людей 

ІОН →← ІОВ

T: 0.093221408 M: 3 D: 3