ОНИСІЯ

Онисія (Ониська) жін. до Онисій. Онися, Онисенька, Онисечка, Онисійка. На кам'яній горі за залізною стіною Онисія побивалася, як птаха в клітці, й ждала юнака, котрий би її визволив (Р. Федорів); По горі, горі — там горіли огні; Не огні ж то горять, то Ониська ходить (Народна пісня); Свою Ониську, дружину, Микита хотів бачити хоч здалеку схожою на рідну сестру (М. Рудь); У баби Описі було три сини. У баби Описі синів нема.. Щоб знали майбутні предтечі в щасливій і гордій добі: їх горе на утлії плечі Онися взяла собі (В. Симоненко).

Власні імена людей 

ОНИСИМ →← ОНИСІЙ

T: 0.069432711 M: 3 D: 3