НАДІЯ

укр.; переклад запозиченого із ст.-сл. імені Надежда, що з'явилось як калька з гр. імені Elpis; від elpis — надія. Надієнька, Надієчка, Надійка, Надіиця, Надя, Надкзня, Надкінька, Надійся, Надкісенька, Надкісечка, Надкзська, Надька, Надібіиа, Надюшенька. Співа Надія, Надія Павлівна Про долю жінки, про козака (Ю. Сердюк); Скажи, студентко, Надійно, Надю, Чи це не в пісні, Не у баладі Звучить так чудно І так чарівно: Дочка Приходька — Приходьченківна (І. Муратов); Знайду собі, Надіенько, дорогу, як дорогу надієньку знайду я (С. Йовенко); Чи не будеш ти, Надюша, Ей, жалкувати, Як ми вийдем на юлицю, Ей, погуляти? (Народна пісня).

Власні імена людей 

НАРКИС →← НІНА

T: 0.07640989 M: 3 D: 3