МИЛОСЛАВ

слов.; від мил- (милий) і слав- (слава). Слава, Славки, Славцьо, Славик, Славчик.

Власні імена людей 

МИЛОСЛАВА →← МИЛИЦЯ

T: 0.079437515 M: 3 D: 3