МАЇНА

нов.; утв. від загального іменника май. Маїнка, Маїнонька, Маїночка, Мая.

Власні імена людей 

МАВРА →← ЛЮЩЯ

T: 0.08935838 M: 3 D: 3