ЛЮСЬИНА

запозичене: фр. Lucienne — жін. до чол. імені Lucien; від лат. Lucianus — син Луки, той, хто має відношення до Луки. Лійся.

Власні імена людей 

ЛЮЩЯ →← ЛЮДОМИР

T: 0.111108624 M: 3 D: 3