КШДРХТ

гр.*; особове ім'я Kodratos; від лат. quadratics — чотирикутний, квадратний: широкоплечий. Можливо, те саме, що Конрад. Кшдратко, Кшдратонько, Кшдратик, Кшдратичок, Кшдрась. Молодий хлопець Кіндрат — той любив оповідати казки "циклу героїчного" (О. Пчілка); — Ні, ні... це не Кіндрат... Не Кіндраті.. Кіндрасю, чого ж це ти такий необережний? Ой Кіндратоньку, Кіндратку... (П. Тичина); Милий мені отець, мати, милий мені братик, Над всіх мені наймиліший соколик Кіндратик (Народна пісня).

Власні імена людей 

ЛІАНА →← КУПРІЯН

T: 0.095640695 M: 3 D: 3