ВЛАС

Влас, Улас (Власій) гр.; ім'я Blasios; від blaisos — скривлений назовні, кривоногий; простий, грубий. Власик, Уласик. Ой не хочу за Пилипа, піду я за Власа (Народна пісня); Сивий Вовкогін Улас. стоїть з двома круторогими волами на скіфській могилі (О. Довженко); Уласик перший пізнав батька (Ю. Яновський).

Власні імена людей 

ВЛАСТА →← ВЛАДЛИНА

T: 0.098699627 M: 3 D: 3