ЄВФРАСІЙ

гр.; еи — добре і phrazo — говорю (буквально: красномовний).

Власні імена людей 

ЄВФРАСІЯ →← ЄВТИХІЯ

T: 0.110712227 M: 3 D: 3