АМОС

д.-євр.; ім'я 'Amos; 'amos — навантажений; той, що несе тягар. Амоско, Амисонько, Амосочко.

Власні імена людей 

T: 0.042141665 M: 1 D: 1