АМОС

д.-євр.; ім'я 'Amos; 'amos — навантажений; той, що несе тягар. Амоско, Амисонько, Амосочко.

Власні імена людей 

АНАНІЙ →← АМВРИСІЙ

T: 0.135078877 M: 3 D: 3